เกณฑ์การสอบและการสอบแข่งขัน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ
 1. เดือนธันวาคม 2558 ประชาสัมพันธ์โครงการ
 2. เดิอนมกราคม 2559 - เดือนกุมภาพันธ์ 2559 จัดสอบเก็บคะแนน ผ่านระบบการสอบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต ทุกวันเสาร์ เวลา 20.30 น. โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 ถึง วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 รวมระยะเวลา 8 สัปดาห์ รวมทั้งหมด 8 เรื่อง
 3. เดือนมีนาคม 2559 สอบสัมภาษณ์และประกาศผลสอบ
 
 เกณฑ์การสอบเข้าศึกษา
 1. ผู้สมัครสอบต้องทำข้อสอบให้ได้ 70% ขึ้นไปในวิชาที่สอบจึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
 2. เนื้อหาวิชาที่สอบเป็นภาษาอังกฤษโดยผู้เข้าสอบต้องดูวีดีโอเป็นภาษาอังกฤษแล้วสอบเป็นภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนการสอบ 
 1. ผู้สอบจะต้องทดลอง Login เข้าสู่เว็บไซต์ http://www2.elisteningexamonline.au.edu/ ก่อนที่จะสอบจริง
  โดย Username ให้ใส่เลขที่นั่งสอบ และ Password ให้ใส่ บัตรประชาชนที่ระบุไว้ในประกาศรายชื่อเท่านั้น (คลิ๊กเพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ) หลังจากล็อคอินเข้าไปแล้วให้เลื่อนหน้าเพจลงมาข้างล่าง จะเจอคำว่า enroll me this course ให้คลิ๊กเข้าไปจะสามารถทำข้อสอบเก่าได้

  หมายเหตุ : ไฟล์วีดีโอข้อสอบเก่าจะเป็นไฟล์ FLV ซึ่งสามารถเล่นไฟล์ได้เฉพาะคอมพิวเตอร์ PC และ Laptop สำหรับSmart phone จะเล่นไฟล์ไม่ได้ แต่ข้อสอบจริงจะเป็นไฟล์ MP4 ซึ่งรองรับทุกอุปกรณ์ในการเล่น


 2. ในแต่ละสัปดาห์ทำการเข้าสอบได้รอบละ 200 ท่าน ซึ่งหากมีผู้สมัครเกินจำนวน จะมีการแบ่งการสอบเป็นรอบ รอบละ 200 คน และให้ทำการล็อคอิน ได้ตั้งแต่ 19.30-19.50 น (20 นาที) สำหรับรอบ 2 เวลา 19.51-20.10 รอบ 3 เวลา  20.11-20.30 และ  รอบ 4 เวลา 20.31-20.50 น.


 3. การสอบจะมีคลิปวีดีโอและทำข้อสอบปรนัย 15 ข้อ ให้เสร็จ ในเวลา 20 นาที ถ้าทำเสร็จก่อนเวลาหมด สามารถกด Next เพื่อกด Submit ข้อมูลในหน้าต่อไปได้เลย

ในแต่ละสัปดาห์ผู้สมัครสอบจะต้องดูรายการสารคดี ในช่วงสัปดาห์ก่อนวันสอบจนถึงวันศุกร์ที่จะมาสอบวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 ต้องดูสารคดีที่ช่องนิวทีวี รายการสำรวจโลก เวลา 20.30 น.วันที่ 9 - 15 มกราคม 2559 และจะนำสารคดีมาออกข้อสอบการสอบ จะเปิดให้ล็อคอิน จะมีคลิปและทำข้อสอบปรนัย 15 ข้อ ให้เสร็จ ในเวลา 20 นาที